Disclaimer

Deze website is zorgvuldig en te goeder trouw gemaakt en is bedoeld als algemene informatieverstrekking. Echter, Alpha Relatiebeëindiging kan niet garanderen dat deze site vrij is van fouten en onjuistheden.

Er kunnen geen rechten aan de informatie op de site worden ontleend. Alpha Relatie beëindiging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het al dan niet handelen op basis van gegevens die op deze site vermeld staan.

Daarnaast is Alpha Relatiebeëindiging niet verantwoordelijk voor de informatie welke verstrekt wordt door partijen waar naar verwezen wordt.

Deze site kan door Alpha Relatiebeëindiging op elk moment, zonder enige melding, aangepast worden.